Misyon, Vizyon, Amaç ve Hedefler

 

Zootekni Bölümü’nün Misyonu

Yaratıcı, girişimci ve donanımlı zooteknistler yetiştirmek için lisans ve lisansüstü düzeyde çağdaş ve nitelikli eğitim-öğretim programları uygulamak, etkin araştırma-geliştirme çalışmaları yaparak, bilime katkı sağlamak ve hayvancılık sektörünün ihtiyacı olan bilgiye dayalı ürün ve hizmet üretmektir.

Zootekni Bölümü’nün Vizyonu

Ülkemizde hayvansal üretim seviyesinin gelişmiş ülkeler seviyesine çıkarılabilmesine  katkı sağlayacak faaliyetlere öncülük etmektir.

Zootekni Bölümü’nün Amaç ve Hedefleri

Zootekni; ekonomik olarak hayvan ve hayvan ürünleri üretmek üzere evcil hayvanların yetiştirilmesi, çoğaltılması, bakım-beslenmesi ve ıslahı konuları ile uğraşan bir bilim dalıdır.

Bölümün ana hedefleri; hayvancılık alanında hizmet verecek zooteknist/ziraat mühendisleri yetiştirmek, bilim insanı yetiştirmek, ARGE faaliyetleri planlayarak ve yürüterek hayvancılık bilimine bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeyde katkı yapmaktır. Bu kapsamda Zootekni Bölümü lisans ve lisansüstü düzeyde eğitim vermekte, konu alanında araştırmalar planlamakta ve yürütmekte, özel ve kamu kurum ve kuruluşlarına bilgi desteği sağlamaktadır.