Zootekni Bölümünde daha verimli hayvanlar ve daha kaliteli hayvansal ürünler üretme ilkesinden yola çıkarak genel ve özel zootekni konularında öğretim verilmektedir. Genel zootekni kapsamında, evrim ve evciltme, hayvan ekolojisi, üreme biyolojisi, büyüme ve gelişme fizyolojisi, türler ve ırklar, damızlık seçimi ve çiftleştirme sistemleri, yemler, hayvan yetiştirme ve besleme ilkeleri ve hayvansal ürünler üzerine dersler verilmektedir. Özel zootekni konuları ise; genel zootekni ışığında büyükbaş (sığır, manda ve at), küçükbaş (koyun, keçi), kümes hayvanları (tavuk, bıldırcın, hindi, kaz, ördek, tavşan vb.), balarısı ve ipekböceği yetiştirilmesi, beslenmesi ve ıslahı konularını kapsamaktadır.

 

Zootekni Bölümünün Lisans ders katoloğunu görmek için lütfen tıklayınız.

Zootekni Bölümünün Lisansüstü ders katoloğunu görmek için lütfen tıklayınız.