Vizyon

Çağdaş bilgi ve teknolojiler doğrultusunda nitelikli eğitimi gerçekleştirirken hem özel hem de kamu işletmelerinde hayvansal üretim sorunlarını açıkça ortaya koyacak ulusal ve uluslararası disiplinli projeler üreterek tarım ve tarıma dayalı sektörlerin gereksinim duyduğu nitelikli bilgi üretimini sağlamak.

 

Misyon

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi içerisinde ekonomik öneme sahip çiftlik hayvan üretimi ile ilgili temel bölüm Zootekni Bölümüdür. Bünyesinde Hayvan Yetiştirme, Yemler Bilgisi ve Hayvan Besleme ile Biyometri ve Genetik Anabilimdalları yer almaktadır. Öğretim üyeleri ile ülkemiz tarım işletmelerinde hayvancılık faaliyetlerinden gelecek geliri artırmaya yönelik uygulamaları bilgi birikimi ve teknolojik yenilikleri kullanarak Ziraat Mühendislerine ve üreticilere aktarılmasında önemli görevleri üstlenmiştir.