Prof. Dr. Fatin CEDDEN 
(Bölüm Başkanı)

Doç. Dr. Seyrani KONCAGÜL 
(Bölüm Başkan Yardımcısı)